BELGIAN FOAL AUCTION

Live and Online 2 August, 2024 CSI***Sentower Park

+32 (0) 495 82 94 56 | contact@belgianfoalauction.be

De toewijzing geschiedt aan de hoogste bieder, met een toeslag van 10% ex BTW, plus 1,1% verzekening, op de toewijzingssom.

Naam en adres van de koper moeten niet in het veilingsverslag vermeld worden.

 De betaling geschiedt contant; met een cheque met bankwaarborg; of met overschrijving, zie ook “kopen via telefoon”.

De kopers hebben de kans gehad de veulens op voorhand te bekijken. 

De beschrijving is ten indicatieve titel en naar best vermogen der veilinghouders voor elk veulen.

De veulens zijn diergeneeskundig onderzocht tijdens de foto/videodag. Zij werden op deze datum diergeneeskundig toelaatbaar beoordeeld. Dit biedt geen garantie op de toekomstige gezondheidstoestand.

Vanaf de toewijzing staan de veulens ten laste van de kopers, alsmede onder hun verantwoordelijkheid. De verkoper en niet de veilingorganisatie blijft verantwoordelijk voor eventuele koopvernietigende gebreken en alle verdere financiële en andere implicaties betreffende de verkoop. 

De veiling staat onder toezicht van Louis De Cleene, veilingroeper.

De veilingmeester staat niet in voor het innen van de toewijzingsprijzen, het veilingcomité heeft hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid.

De veilingmeester beslecht in laatste instantie alle betwistingen die nopens de verkoping zouden kunnen oprijzen.

Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. Alleen de Belgische wetgevingisvantoepassing. De rechtbanken, ressorterendonderhet arrondissement Hasselt, zijn bevoegd

Veulens die door BTW-plichtigen te koop worden aangeboden, zullen vergezeld worden van een factuur met bijkomende BTW. Deze BTW moet bij afname van het veulen mede worden geregeld. De catalogus vermeldt duidelijk bij elk veulen indien dit het geval is.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie